Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ôtô đang lưu hành (dự kiến ban hành trong năm 2022) để lấy ý kiến rộng rãi.
Dự kiến kiểm soát khí thải ôtô từ năm 2022

Theo đó, phương pháp đo độ khói trong khí thải động cơ cháy do nén được thực hiện bằng phương pháp đo mẫu khí thải theo chu trình đo động cơ ở chế độ gia tốc tự do. Trong đó, chu trình đo ở chế độ gia tốc tự do được thực hiện ít nhất 3 lần. Giá trị trung bình cộng của 3 giá trị đo sau cùng được lấy làm kết quả đo.

Kết quả đo được công nhận khi chiều rộng dải đo (chênh lệch giữa giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất) của 3 chu trình gia tốc tự do sau cùng không vượt quá 10% HSU (độ khói). "Các thông số khí thải phương tiện ôtô đang lưu hành phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn Việt Nam này", dự thảo nhấn mạnh.

Kết quả quan trắc các thông số khí thải ô tô đang lưu hành tại Việt Nam phục vụ chứng nhận kiểm định, kiểm tra phải được thực hiện bởi đơn vị được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải và đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với lĩnh vực quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dự thảo cũng nhấn mạnh, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chuẩn này. Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy chuẩn này trong kiểm tra khí thải phương tiện ôtô đang lưu hành. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe cơ giới đặc chủng của Quân đội, Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định.

CL

Xe máy sẽ được kiểm tra khí thải định kỳ? Xe máy sẽ được kiểm tra khí thải định kỳ?
Đề xuất thu phí kiểm soát khí thải xe máy ở TP HCM Đề xuất thu phí kiểm soát khí thải xe máy ở TP HCM