Video nằm trong bài: Philippines đóng cửa bãi biển vì khách Trung Quốc chôn tã xuống cát