Video nằm trong bài: Video: Đoàn Văn Hậu kiến tạo, Duy Mạnh sút tung lưới Indonesia