Bộ Công an đề xuất tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, thường trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến và thông báo qua tin nhắn điện tử.

Ngày 6/3, đại diện Bộ Công an cho biết, đây là một trong số các điểm mới trong Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú đang được trưng cầu ý kiến người dân, chuyên gia và các bộ, ban ngành trong hai tháng.

Theo Bộ Công an, ngoài hình thức nộp trực tiếp tại cơ quan công an như hiện nay, người dân có thể gửi hồ sơ trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công.

Người dân nộp theo hình thức này sẽ vào cổng dịch vụ công quốc gia lựa chọn đầu mục, nội dung cần làm rồi đăng ký, hoàn tất thủ tục theo mẫu sẵn. Khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức này, cảnh sát phụ trách sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin, tài liệu mà công dân đã cung cấp trên cổng dịch vụ công với các quy định của pháp luật về cư trú.

3009 ho khau 3898 1582283775 6703 1615009075
Sổ hộ khẩu ghi thông tin thường trú của công dân. Ảnh: Phương Sơn

Với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục, cán bộ sẽ thực hiện tiếp nhận và lập phiếu hẹn trả kết quả đăng ký cư trú, đồng thời thông báo cho công dân bằng hình thức văn bản, tin nhắn điện tử. Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc biểu mẫu, giấy tờ chưa đúng, chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn và thông báo cho công dân.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, thủ tục, cán bộ tiếp nhận lập phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết đăng ký cư trú và gửi tin nhắn thông báo trong đó nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Các địa bàn xã khó khăn không có mạng kết nối, Bộ Công an cũng đề xuất, công dân đăng ký, quản lý cư trú được thực hiện qua phần mềm quản lý cư trú theo phiên bản riêng, hỗ trợ tối đa cho người dân để thực hiện đăng ký nhanh nhất.

Liên quan các chữ ký trong hồ sơ cư trú, Bộ Công an đưa ra giải pháp chữ ký số. Cụ thể, cá nhân, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú sẽ sử dụng thiết bị USB Token (được mã hoá thông tin, cá nhân, hình ảnh chữ ký số, hình ảnh con dấu trên các văn bản điện tử qua tính năng ký số...) được tích hợp sẵn trong phần mềm quản lý cư trú để hoàn thiện hồ sơ.

Theo đại diện Bộ Công an, hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động, trong đó có tới 100% dữ liệu về cư dân trên toàn quốc đã được thu thập đầy đủ các trường thông tin nên sẽ là điều kiện quan trọng để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan cư trú trên mạng, giúp giảm thời gian, công sức đi lại và tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Dự thảo Thông tư của Bộ Công an nếu được thông qua, dự kiến có hiệu lực trong năm nay.

Theo quy định hiện hành, đăng ký cư trú gồm các thủ tục sau: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; Hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú; khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú; tiếp nhận thông báo lưu trú, tiếp nhận khai báo tạm vắng.

Bá Đô

Hộ khẩu giấy có hiệu lực đến hết năm 2022 Hộ khẩu giấy có hiệu lực đến hết năm 2022
Sổ hộ khẩu: Nên bỏ hay giữ? Sổ hộ khẩu: Nên bỏ hay giữ?

https://vnexpress.net/de-xuat-cong-dan-dang-ky-cu-tru-qua-mang-4244428.html

vnexpress.net