Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên. Theo Bộ GTVT tiến độ hiện nay vẫn chậm so với kế hoạch ban đầu đặt ra.

Đến nay Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã phối hợp hoàn thành thủ tục phê duyệt đánh giá tác động môi trường, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã nhận bàn giao đất ngoài thực địa từ địa phương làm cơ sở giao, thuê đất cho ACV triển khai dự án, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch trước khi được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 1995. Tuy nhiên, theo Bộ GTVT tiến độ hiện nay vẫn chậm so với kế hoạch ban đầu đặt ra. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu ACV sớm báo cáo với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua và phê duyệt dự án trước ngày 30/11/2021 làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ, trên cơ sở đó báo cáo đề xuất Cục Hàng không Việt Nam thời gian đóng cửa Cảng hàng không Điện Biên.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên đầu năm 2022 -0

Sân bay Điện Biên.

Văn bản từ Bộ GTVT cũng nhấn mạnh, ACV cần khởi công công trình trong tháng 1/2022 và hoàn thành dự án trước tháng 10/2023 như đã báo cáo; Xây dựng lại tiến độ thực hiện, báo cáo Bộ GTVT và UBND tỉnh Điện Biên để phối hợp, kiểm tra, đôn đốc. Phía Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương làm việc với UBND tỉnh Điện Biên để thống nhất thời gian đóng cửa Cảng hàng không Điện Biên đảm bảo phù hợp, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

Theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ sân bay Điện Biên mới được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt, giai đoạn đến năm 2025, sân bay Điện Biên sẽ xây dựng 1 đường lăn rộng 15m nối đường băng nối vào sân đỗ máy bay dân dụng mới; xây dựng sân đỗ máy bay bảo đảm đáp ứng tiếp nhận được 4 máy bay, gồm 3 vị trí đỗ máy bay Airbus A320, A321 hoặc tương đương và 1 vị trí đỗ máy bay ATR72 hoặc tương đương; đồng thời tiếp tục sử dụng sân đỗ máy bay hiện hữu.

Với nhà ga hành khách, giai đoạn đến năm 2025, nâng cấp, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.0000 hành khách/năm lên 500.000 khách/năm.

Phạm Huyền

Giao ACV dự án hơn 1.500 tỷ đồng mở rộng sân bay Điện Biên Giao ACV dự án hơn 1.500 tỷ đồng mở rộng sân bay Điện Biên
ACV chưa muốn rót gần 4.800 tỷ đồng xây mới sân bay Điện Biên ACV chưa muốn rót gần 4.800 tỷ đồng xây mới sân bay Điện Biên