Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu ra Bộ Chính trị.

Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá XIII gồm 18 người. Cụ thể:

1 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
2 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ
3 Đồng chí Phạm Minh Chính Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4 Đồng chí Vương Đình Huệ Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
5 Đồng chí Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
6 Đồng chí Nguyễn Hoà Bình Chánh án Toà án nhân dân tối cao
7 Đồng chí Lương Cường Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
8 Đồng chí Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Bộ Tài chính
9 Đồng chí Phan Văn Giang Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
10 Đồng chí Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an
11 Đồng chí Trương Thị Mai Trưởng Ban Dân vận Trung ương
12 Đồng chí Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13 Đồng chí Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
14 Đồng chí Nguyễn Văn Nên Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
15 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
16 Đồng chí Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
17 Đồng chí Phan Đình Trạc Trưởng Ban Nội chính Trung ương
18 Đồng chí Trần Cẩm Tú Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Sáng nay Trung ương khóa XIII bầu Tổng Bí thư Sáng nay Trung ương khóa XIII bầu Tổng Bí thư

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư trong ...

https://vtc.vn/danh-sach-18-thanh-vien-bo-chinh-tri-trung-uong-dang-khoa-xiii-ar593810.html

vtc.vn