Video nằm trong bài: Đặng Văn Lâm xuất sắc cản phạt đền, cứu thua cho tuyển Việt Nam