So với một số Đảng bộ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thì nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ PV POWER đã vượt qua một số thử thách khá "nhẹ nhàng", bởi lẽ đa phần đó là những khó khăn mang tính "kỹ thuật", và một điều may mắn nữa là số cá nhân mắc sai phạm từ các giai đoạn trước bị xử lý cũng rất ít.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong những khó khăn mà PV POWER phải vượt qua, có nhiều việc thuộc về các nguyên nhân khách quan, ví dụ như công tác quyết toán Dự án thủy điện Đakđrinh ảnh hưởng đến việc đàm phán giá điện, hiệu quả sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền; việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đơn phương giữ lại tiền điện của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 với số tiền lớn và kéo dài, ảnh hưởng đến cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; việc đàm phán chuyển đổi Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Cà Mau 1&2 khi tham gia thị trường điện còn bế tắc; việc giao sản lượng khí và sản lượng điện hợp đồng năm 2020 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 còn bất cập; việc thoái vốn ở những công ty cổ phần chưa đại chúng gặp khó khăn và thiếu hành lang pháp lý.

dang bo tong cong ty dien luc dau khi pv power mot nhiem ky vuot qua thu thach

Một khó khăn nữa là Nhà nước chậm ban hành văn bản hợp chuẩn hợp quy về việc sử dụng sản phẩm tro xỉ của nhà máy nhiệt điện than; sự cố môi trường của Formosa Hà Tĩnh cũng ảnh hưởng đến việc thỏa thuận vị trí đổ chất nạo vét và phương án nạo vét của cơ quan có thẩm quyền; sự biến động cực đoan của tình hình thời tiết và khí hậu thủy văn.

Thiếu hành lang pháp lý cho việc thoái vốn tại các công ty cổ phần chưa đại chúng, hoặc các quy định liên quan đến thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp rất phức tạp; chưa có quy định thoái vốn dưới mệnh giá.

Tất cả những vấn đề nan giải đó đã được Thường vụ Đảng vụ PV POWER tập trung giải quyết rất thận trọng theo kiểu "gỡ cuộn chỉ rối". Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trước hết, sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo từ cấp ủy tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu để đánh giá công tác phối hợp trong Ban chấp hành, Ban thường vụ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Vấn đề này không mới mẻ, tuy nhiên, để thực hiện được trong từng hoàn cảnh của mỗi đơn vị lại không đơn giản. Và quan trọng nhất là Đảng viên phải gương mẫu, đặc biệt là các cán bộ cấp trưởng, Bí thư.

Đảng viên phải là người quán triệt được sâu sắc nhất các chủ trương, quyết sách trong các nghị quyết của Đảng ủy các cấp và cũng phải là người đi tiên phong thực hiện.

Chính vì thế mà trong nhiệm kỳ qua, kết quả sản xuất kinh doanh của PV POWER luôn đạt và vượt kế hoạch ở mức cao.

dang bo tong cong ty dien luc dau khi pv power mot nhiem ky vuot qua thu thach
Đoàn công tác thăm nhà máy điện Hủa Na

Đến nay, Tổng công ty quản lý và vận hành 7 nhà máy điện với 4.205 MW, chiếm khoảng 8% tổng công suất nguồn toàn quốc.

Sản lượng điện trong nhiệm kỳ thực hiện được 107 tỷ kWh, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện được giao hàng năm; bình quân đạt 21 tỷ kWh/năm, chiếm khoảng 10-12% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn quốc, là đơn vị dẫn đầu toàn quốc trong lĩnh vực sản xuất điện khí.

Doanh thu toàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ thực hiện được 153.650 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch. Trong đó, doanh thu Công ty mẹ là 108.338 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch với tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm.

Đây là những con số thực sự có ý nghĩa, và chứng minh được sự phát triển bền vững của PV POWER.

Năm 2018, Tổng công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành điện Việt Nam thực hiện IPO thành công, thu về cho Ngân sách Nhà nước thặng dư hơn 2.300 tỷ đồng; hiện tại có hơn 16.000 cổ đông và cổ phiếu POW luôn hấp dẫn nhà đầu tư, có khối lượng giao dịch lớn trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố tổ chức đảng, chú trọng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quy hoạch cấp ủy, quy hoạch lãnh đạo quản lý, đáp ứng được yêu cầu về xây dựng đội ngũ, thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổng công ty và các đơn vị. Công tác nội bộ, Quy chế dân chủ được quan tâm, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội, tạo sự đồng thuận, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

dang bo tong cong ty dien luc dau khi pv power mot nhiem ky vuot qua thu thach

PV POWER cũng là một trong những đơn vị đi đầu của Tập đoàn làm công tác đảm bảo an sinh xã hội. Tổng số tiền thực hiện an sinh xã hội trong giai đoạn 2015- 2020 là 239 tỷ đồng. Đơn vị luôn quan tâm, đảm bảo việc làm và chế độ tiền lương, thu nhập ổn định cho người lao động, tạo mọi điện kiện tốt nhất cho người lao động yên tâm công tác. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tiền lương bình quân của người lao động toàn Tổng công ty đạt 20,5 triệu đồng/người/tháng. Với những nỗ lực trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Tổng công ty đã được bình chọn, xếp hạng là "Doanh nghiệp vì người lao động” theo Quyết định số 1728/QĐ-TLĐ ngày 27/10/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ PV POWER đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với các mục tiêu cụ thể:

Trước mắt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Tập đoàn giao năm 2020, cụ thể: Tổng sản lượng điện 21,6 tỷ kWh, doanh thu đạt 35.448 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.395 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.043,8 tỷ đồng.

Tập trung cho công tác quản lý, vận hành ổn định, hiệu quả các nhà máy điện hiện hữu và các nhà máy điện mới do Tổng công ty trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn đầu tư đưa vào vận hành trong giai đoạn 2021-2025. Nâng cao năng lực hoạt động dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện và gia công chế tạo, phục hồi vật tư, thiết bị... để hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng phù hợp với từng giai đoạn phát triển; đảm bảo nguồn nguyên, nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện; giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc tại các đơn vị.

Đẩy mạnh công tác đầu tư: Kết hợp việc đầu tư để nâng cao hiệu quả các nhà máy điện hiện hữu với việc đầu tư các dự án điện mới có hiệu quả. Tập trung tận dụng mọi cơ hội để đầu tư các dự án điện khí, LNG và các dự án điện năng lượng tái tạo; Lựa chọn các hình thức hợp tác, mô hình đầu tư phù hợp với năng lực tài chính, nguồn vốn của Tổng công ty.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, thực hiện mục tiêu cắt giảm và tiết kiệm chi phí. Thực hiện tốt các chương trình ASXH, đồng thời tiếp tục quan tâm tới chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ và đời sống tinh thần cho người lao động

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hoàn thành công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp theo Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, của Đảng ủy/HĐTV Tập đoàn, tập trung kiện toàn mô hình tổ chức quản lý theo hướng tinh gọn, huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực, tập trung vào lĩnh vực SXKD chính; Thực hiện phân cấp cho các đơn vị, xây dựng Tổng công ty thành công ty niêm yết theo chuẩn mực.

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và yêu cầu Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến 2025, tầm nhìn 2035, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có tầm hoạch định và tổ chức thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty và đội ngũ cán bộ kỹ thuật theo hướng chuyên sâu, am hiểu về khoa học kỹ thuật và lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện.

Cũng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ PV POWER sẽ phải lãnh đạo đơn vị thực hiện một loạt các dự án phát điện có quy mô lớn mà đã được chính phủ phê duyệt. Với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, lại được tôi luyện qua những thử thách từ ngày thành lập tới nay, chắc chắn PV POWER sẽ giữ vững ngôi vị là nhà cũng cấp điện năng lớn thứ nhì của VN và có uy tín cao ở khu vực.

Như Phong

dang bo tong cong ty dien luc dau khi pv power mot nhiem ky vuot qua thu thach PV Power tổ chức hội nghị người lao động cơ quan tổng công ty năm 2020
dang bo tong cong ty dien luc dau khi pv power mot nhiem ky vuot qua thu thach PV Power và Tokyo Gas đẩy mạnh hợp tác trong tương lai
dang bo tong cong ty dien luc dau khi pv power mot nhiem ky vuot qua thu thach Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 36 ngày
dang bo tong cong ty dien luc dau khi pv power mot nhiem ky vuot qua thu thach PV Power tham gia Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI năm 2019

Từ Khóa: