Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) là một tổ chức Đảng khá độc đáo bởi  đây là Công ty Liên doanh với Gazprom. Và tại đại hội Đảng của BIENDONG POC, có Phó Tổng Giám đốc là người Nga cũng tham dự, với tâm thế rất vui.

Đảng bộ BIENDONG POC là Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Và nét đặc thù lớn nhất của Đảng bộ là phải lãnh đạo một đơn vị có yếu tố nước nước ngoài là Gazprom.

Với nhiều doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, việc hoạt động của tổ chức Đảng thường rất khó khăn bởi rất hiếm khi phía nước ngoài đồng thuận.

dang bo biendong poc cong tac dang o mot lien doanh co nuoc ngoai
Lãnh đạo Gazprom tại Liên doanh tặng hoa chúc mừng đại hội Đảng bộ BIENDONG POC

Tuy nhiên, ở BIENDONG POC lại khác bởi Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải lại là người rất có kinh nghiệm làm công tác Đảng từ khi anh còn là TGĐ Liên doanh Hoàng Long-Hoàn Vũ JOC, vì thế khi đảm nhiệm chức vụ TGĐ BIENDONG POC, liên doanh với Gazprom, với ông, không có gì bỡ ngỡ…Thậm chí còn dễ dàng hơn trước kia, bởi các chuyên gia Gazprom làm việc tại Liên doanh cũng khá hiểu thế nào " người Đảng viên Cộng sản".

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy BIENDONG POC đã nghiên cứu và đề ra các nghị quyết để lãnh đạo thực hiện xuyên suốt như: Công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn, liên tục và hiệu quả trong công tác vận hành khai thác; các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm làm giảm chi phí quản lý, vận hành khai thác. Bên cạnh đó các nghị quyết luôn đặt ra những chủ trương mang tính " đặc thù" là như giúp đỡ ngư dân khi gặp hoạn nạn trên biển.

Cho tới nay, BIENDONG POC là doanh nghiệp khai thác có hiệu quả nhất của PVN. Chỉ sau 6 năm đi vào khai thác thương mại, BIENDONG POC đã hoàn vốn đầu tư là gần 3 tỷ USD và bây giờ mỗi ngày, nộp cho ngân sách Nhà nước gần 1 triệu USD. Năm 2019, bình quân mỗi lao động của BIENDONG POC nộp ngân sách hơn 60 tỷ đồng.

Để những người nước ngoài làm việc tại Liên doanh " tâm phục khẩu phục"và đồng thuận với những chủ trương của Đảng bộ, thì chỉ một cách : Đảng viên phải thực sự gương mẫu và đi đầu trong việc chấp hành kỷ luật lao động, có tác phong chuyên nghiệp, và là hạt nhân giữ gìn đoàn kết.

Người nước ngoài không ưa nói giao điều, hình thức mà chỉ quan tâm đến hiệu quả. Vì thế, khi thấy Đảng viên và tổ chức Đảng ở Liên doanh là nhân tố quan trọng để Liên doanh hoạt động có hiệu quả thì họ ủng hộ ngay. Thậm chí còn coi việc tạo điều kiện cho tổ chức Đảng hoạt động là trách nhiệm của mình.

Xuyên suốt nhiệm kỳ, Đảng ủy BIENDONG POC không ngừng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng ban trong Công ty trong đó có việc chuẩn hóa các quy trình, quy chuẩn theo tiêu chuẩn Quốc tế, bước đầu áp dụng thành công khoa học công nghệ mới (4.0) và trí tuệ nhân tạo AI vào trong quản lý, điều hành sản xuất; đồng thời góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả, ngăn ngừa rủi ro, từ đó có các biện pháp chuẩn đoán (diagnose) để phòng ngừa kịp thời các sự cố, nguy cơ tiềm tàng sau nhiều năm các hệ thống máy móc, thiết bị trên giàn khai thác đi vào hoạt động. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chung của lô 05-2, 05-3 mà BIENDONG POC sẽ duy trì cho mục tiêu phát triển dài hạn.

Kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, BIENDONG POC đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra theo kế hoạch bằng việc tiếp tục thực hiện công tác vận hành, khai thác một cách liên tục, an toàn và hiệu quả từ thời điểm có Dòng khí Thương mại đầu tiên, đặc biệt là đạt được cột mốc “5 năm vận hành không tai nạn sự cố” vào ngày 10/10/2017, cột mốc 10 tỷ m3 khí vào ngày 04/01/2019, tiếp tục từng bước gia tăng và ổn định sản lượng trên cụm giàn Hải Thạch và Mộc Tinh.

Trong suốt thời gian đưa giàn vào vận hành, hệ số làm việc của giàn khai thác luôn đạt được mức cao ~ (96 - 99.9%, đặc biệt đầu Quý I năm 2020 đạt 100%). Sản lượng khí luôn hoàn thành và vượt mức kế hoạch qua từng năm từ 100% - 115%; sản lượng Condensate khai thác hiệu quả vượt chỉ tiêu qua các năm đạt tỷ lệ từ 102% - 126%. Giai đoạn 2015-2020, tổng sản lượng khai thác đạt hơn 12,5 tỷ m3 Khí, và hơn 20,5 triệu thùng Condensate. .

Các chỉ tiêu về An toàn - Sức khoẻ - Môi trường luôn được đảm bảo, tuyệt đối không có tai nạn về người và không gây ảnh hưởng đến môi trường. ; Văn hóa an toàn trong toàn trong công ty được đặc biệt chú trọng thông qua các chương trình đào tạo, Thi đua tìm hiểu về ATSKMT, viết thẻ an toàn (Stop Card), thực tập PCCC định kỳ…

dang bo biendong poc cong tac dang o mot lien doanh co nuoc ngoai
Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, BIENDONG POC tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện các quy chế nội bộ, các định mức chi tiêu đã đề ra; thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính. Với ý chí quyết tâm và tinh thần hăng say công tác, tăng năng suất lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến sáng tạo hoạt động khoa học đã đóng góp 21 sáng kiến trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, làm lợi cho công ty 24,77 triệu USD.

Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Đảng bộ BIENDONG POC đã kết nạp 27 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 24 đồng chí. Bên cạnh việc quán triệt, hàng năm Đảng bộ Công ty thường xuyên tổ chức các đợt về nguồn ở địa danh lịch sử cách mạng trải theo chiều dài đất nước; từng bước giác ngộ tới các đảng viên trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc, tăng tính chiến đấu cao trong mỗi cá nhân các đồng chí đảng viên trẻ. Cả Đảng bộ không có Đảng viên nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm kỳ có tính quyết định đối với tương lai của BIENDONG POC. Đó là phải thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Đây là giai đoạn có nhiều thách thức với việc đảm bảo duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì hoạt động an toàn, liên tục và hiệu quả các giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh, cần phải khẩn trương xây dựng các phương án phát triển các cấu tạo tiềm năng sẵn có trong các lô được giao.Tập trung phát triển, nâng cao tiềm lực về hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận các dự án thăm dò và khai thác dầu khí do PetroVietnam và Gazprom giao phó.

Như Phong

dang bo biendong poc cong tac dang o mot lien doanh co nuoc ngoai Thắng nhưng… thận trọng hơn nữa!
dang bo biendong poc cong tac dang o mot lien doanh co nuoc ngoai BIENDONG POC: Triển khai hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
dang bo biendong poc cong tac dang o mot lien doanh co nuoc ngoai BIENDONG POC hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2019
dang bo biendong poc cong tac dang o mot lien doanh co nuoc ngoai BIENDONG POC: Từ văn hóa doanh nghiệp đến bước tiến thành công