Bão số 9 gây ra gió lớn thổi bay mái trường Tiểu học và THCS Phổ Minh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) khiến nhiều người kinh hãi.

Video nằm trong bài: Bão số 9 vừa áp sát đất liền đã gây các thiệt hại khủng khiếp