Video nằm trong bài: Cuộc sống xa hoa Thiếu gia trùm xây dựng Dubai: Sở hữu hàng tá siêu xe, tủ giày hiệu lên tới hơn 200.000 đôi