Video nằm trong bài: Container thanh long xếp hàng dài vì Trung Quốc thay đổi kiểm soát hàng