Trong năm 2017, Công ty vận chuyển Khí Đông Nam bộ thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện còn nhiều khó khăn như: Huy động của nhà máy điện turbin khí khu vực Đông Nam bộ thấp, đặc biệt trong mùa mưa và các tháng cuối năm; Hệ thống công trình khí đưa vào hoạt động đã hơn 22 năm, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một nhiều, một số mỏ hoạt động không ổn định… gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
cong ty van chuyen khi dong nam bo doanh thu nam 2017 dat 106 ke hoach nam

Doanh thu năm 2017 của Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ đạt 106% kế hoạch năm. (Ảnh: pvgas.com.vn)

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PV GAS, sự phối hợp hỗ trợ của các Ban và các đơn vị ngay từ đầu năm Công ty vận chuyển Khí Đông Nam bộ đã đưa ra các giải pháp hợp lý trong các lĩnh vực hoạt động;

Tăng cường thực hành tiết giảm chi phí trong công tác bảo dưỡng sửa chữa; công tác quản lý vận hành, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, nên Công ty vận chuyển Khí Đông Nam bộ đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Tổng công ty giao.

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tiếp nhận và tiêu thụ khí: Khí tiếp nhận ước đạt 7.977 trSm3, tương đương 102 % kế hoạch năm và tiêu thụ khí ước đạt 7.758 trSm3, tương đương 104 % kế hoạch năm 2017.

Công ty vận chuyển Khí Đông Nam bộ đã vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí (đến ngày 28/11/2017, số giờ làm việc an toàn là 438.663 giờ), mức độ tin cậy đạt 100%, mức độ sẵn sàng đạt 99,83%;

Phối hợp tốt với các chủ mỏ khí Cửu Long, khí Nam Côn Sơn, VSP, Ban Điều độ khí, KVT, NCSP và các khách hàng trong việc đảm bảo thu gom, nén, vận chuyển, cấp khí liên tục, ổn định.

Doanh thu Công ty vận chuyển Khí Đông Nam bộ ước thực hiện năm 2017 là 30.240 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm.

cong ty van chuyen khi dong nam bo doanh thu nam 2017 dat 106 ke hoach nam Bản lĩnh của “những người tìm dầu”

Trước đó, vào ngày 31-10, PVN đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước năm 2017. Cụ thể: Nộp ...

cong ty van chuyen khi dong nam bo doanh thu nam 2017 dat 106 ke hoach nam PV GAS ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Mỹ

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, ngày 12/11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ ...

http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Cong-ty-Van-chuyen-Khi-Dong-Nam-Bo-Doanh-thu-nam-2017-dat-106-ke-hoach-nam-post182106.gd

Theo Giáo dục VN

Từ Khóa: