Video nằm trong bài: Công Phượng đẹp trai, cực lầy với đồng đội Incheon trên đài Hàn Quốc