Video nằm trong bài: Tân Hoa hậu châu Phi bị bén lửa, cháy tóc ngay khi đăng quang