petrosetco
pvfcco
melia
trieu phu bo viec lam giao vien

Triệu phú bỏ việc làm giáo viên

54 tuổi, Joe Nicholson, triệu phú ở Anh, quyết định bỏ công việc phát triển phần mềm máy tính để trở thành giáo viên với mức lương tối thiểu.