UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản giải trình việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh này theo quy định của luật tiếp công dân.

Ngày 11/10, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngày 30/9, UBND tỉnh này có văn bản số 9062/UBND-TD2 gửi Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giải trình việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của luật tiếp công dân.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được văn bản số 2990/MTTW-BTT ngày 22/9 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đề nghị giải trình việc tiếp công dân không đảm bảo theo quy định của luật tiếp công dân.

Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp công dân: Thừa Thiên - Huế giải trình ra sao? - 1
Trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021; UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành báo cáo số 270/BC-UBND ngày 29/7/2021 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2021.

Báo cáo bám sát đề cương theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, tại báo cáo lại chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nay, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xin giải trình, bổ sung như sau: Trong kỳ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt, 73 người. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng là Truởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nên trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 do bận nhiều công việc nên đã uỷ quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ thay Chủ tịch UBND tỉnh vào các ngày Chủ tịch UBND tỉnh bận việc đột xuất để đảm bảo ít nhất tiếp công dân 1 ngày trong 1 tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013".

Trước đó, chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp năm 2021.

Báo cáo một số kết quả giám sát, ông Phan Văn Vượng (Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật) cho biết các chủ tịch UBND cấp tỉnh cơ bản đã tổ chức tiếp công dân định kỳ. Chủ tịch UBND một số địa phương chủ động tổ chức tiếp dân đột xuất, đoàn đông người để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Sau các buổi tiếp dân định kỳ hàng tháng, các chủ tịch tỉnh đều ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, theo thống kê, đa số chủ tịch UBND cấp tỉnh không bảo đảm quy định của luật tiếp công dân khi bình quân số ngày tiếp công dân chưa đạt 50% theo quy định.

Trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều chủ tịch tỉnh chỉ tiếp dân 1-2 ngày, thậm chí có người không tiếp dân ngày nào”, ông Vượng nhấn mạnh.

Theo thống kê chi tiết, ngày tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh trên toàn quốc là 471 ngày, đạt 42% yêu cầu theo quy định. Chỉ có chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và Ninh Thuận tiếp dân đủ 18 ngày/18 tháng. 45 chủ tịch tỉnh đạt tỷ lệ tiếp dân 71% và 13 chủ tịch tỉnh đạt một nửa số ngày theo quy định.

Đáng chú ý, trong suốt 18 tháng, có 5 lãnh đạo cấp tỉnh chỉ tiếp dân 1 ngày và chủ tịch các tỉnh Bình Dương, Đắk Nông, Thừa Thiên - Huế và TP.HCM không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng.

Tại nhiều địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho phó chủ tịch hoặc chánh thanh tra tỉnh, trưởng ban tiếp công dân tiếp dân thay.

Từ kết quả giám sát, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Ban Bí thư chỉ đạo Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kiến nghị tăng cường kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Việc ban hành biện pháp, chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do không thực hiện tiếp công dân, không trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc giải quyết chậm, gây bức xúc cũng được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị.

100% công dân không hài lòng thái độ tiếp đón: Sở Công thương Đà Nẵng nói gì? 100% công dân không hài lòng thái độ tiếp đón: Sở Công thương Đà Nẵng nói gì?

Sở Công thương Đà Nẵng cho rằng, số liệu tỷ lệ 100% không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức ...

Đà Nẵng triển khai hệ thống ghi âm, ghi hình tại các điểm tiếp công dân Đà Nẵng triển khai hệ thống ghi âm, ghi hình tại các điểm tiếp công dân

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp ...