Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau 3 ngày diễn ra phiên chất vấn đã có gần 250 lượt đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận. Các Bộ trưởng đã trả lời đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề khó.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau 3 ngày diễn ra phiên chất vấn đã có gần 250 lượt đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận. Các Bộ trưởng đã trả lời đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề khó.

Đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, sâu sắc

Phát biểu kết luận phiên chất vấn vào chiều 8.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong không khí dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 đối với bốn nhóm vấn đề, thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, nội vụ, thông tin và truyền thông.

chu tich quoc hoi cham diem tra loi chat van cua cac bo truong
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

4 Bộ trưởng: Nguyễn Xuân Cường, Trần Tuấn Anh, Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Mạnh Hùng và các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng cũng như các Bộ trưởng có liên quan đã trực tiếp tham gia giải trình thêm những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ thêm các nhóm vấn đề chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, đã có gần 250 lượt đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, sâu sắc, đi thẳng vào vấn đề chất vấn.

“Qua 8 kỳ họp, phiên chất vấn trả lời chất vấn đã cho thấy sự năng động và sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cũng như trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trước Quốc hội, trước cử tri và cho thấy trách nhiệm, trí tuệ và năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội tại nghị trường.

Không khí cởi mở, dân chủ, đổi mới và tính chuyên nghiệp ngày càng cao trong hoạt động của Quốc hội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri cả nước”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá.

Sẽ chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức trách nhiệm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời nghiêm túc, chân thành, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu. Đồng thời, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực của mình phụ trách, cũng như đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

“Các Bộ trưởng đã trả lời tương đối cụ thể, nhưng cũng còn nhiều nội dung cần phải tiếp tục được làm rõ, có vấn đề phải làm ngay nhưng cũng có những vấn đề phải có thời gian, có lộ trình để triển khai thực hiện.

Các nội dung cụ thể về từng lĩnh vực đã được kết luận tại mỗi phiên chất vấn đối với các Bộ trưởng. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp. Triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và sự trả lời của các thành viên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị dự thảo nghị quyết chất vấn để trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở pháp lý cho việc giám sát thực hiện” -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp cuối năm 2020, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV.  Đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, tập trung chỉ đạo và có những biện pháp thiết thực thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau 3 ngày diễn ra phiên chất vấn đã có gần 250 lượt đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận. Các Bộ trưởng đã trả lời đúng trọng tâm, không né tránh những vấn đề khó.

Đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, sâu sắc

Phát biểu kết luận phiên chất vấn vào chiều 8.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong không khí dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 đối với bốn nhóm vấn đề, thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, nội vụ, thông tin và truyền thông.

chu tich quoc hoi cham diem tra loi chat van cua cac bo truong
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

4 Bộ trưởng: Nguyễn Xuân Cường, Trần Tuấn Anh, Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Mạnh Hùng và các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng cũng như các Bộ trưởng có liên quan đã trực tiếp tham gia giải trình thêm những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ thêm các nhóm vấn đề chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, đã có gần 250 lượt đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, sâu sắc, đi thẳng vào vấn đề chất vấn.

“Qua 8 kỳ họp, phiên chất vấn trả lời chất vấn đã cho thấy sự năng động và sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cũng như trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trước Quốc hội, trước cử tri và cho thấy trách nhiệm, trí tuệ và năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội tại nghị trường.

Không khí cởi mở, dân chủ, đổi mới và tính chuyên nghiệp ngày càng cao trong hoạt động của Quốc hội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri cả nước”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá.

Sẽ chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức trách nhiệm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời nghiêm túc, chân thành, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu. Đồng thời, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực của mình phụ trách, cũng như đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

“Các Bộ trưởng đã trả lời tương đối cụ thể, nhưng cũng còn nhiều nội dung cần phải tiếp tục được làm rõ, có vấn đề phải làm ngay nhưng cũng có những vấn đề phải có thời gian, có lộ trình để triển khai thực hiện.

Các nội dung cụ thể về từng lĩnh vực đã được kết luận tại mỗi phiên chất vấn đối với các Bộ trưởng. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp. Triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và sự trả lời của các thành viên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị dự thảo nghị quyết chất vấn để trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở pháp lý cho việc giám sát thực hiện” -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp cuối năm 2020, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV.  Đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, tập trung chỉ đạo và có những biện pháp thiết thực thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội. 

chu tich quoc hoi cham diem tra loi chat van cua cac bo truong Chủ tịch Quốc hội đề nghị chấn chỉnh việc nhiều đại biểu vắng họp

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV có số lượng đại biểu vắng họp nhiều nhất, thậm chí có ngày vắng tới 100 người. 

chu tich quoc hoi cham diem tra loi chat van cua cac bo truong Chủ tịch Quốc hội giải thích việc lấy ý kiến 'cấm uống rượu, bia khi lái xe'

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định pháp luật hiện hành đã có quy định xử phạt tài xế uống rượu, bia gây tai nạn.

chu tich quoc hoi cham diem tra loi chat van cua cac bo truong Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Dầu khí là ngành kinh tế rất quan trọng của đất nước”

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để nghe báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm ...

Đặng Chung - Cao Nguyên
 

 

https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-cham-diem-tra-loi-chat-van-cua-cac-bo-truong-764889.ldo

laodong.vn