Video nằm trong bài: Cháy bãi chứa nhiều xe bồn chở xăng dầu ở Nha Trang