Công an TP.HCM ban hành văn bản cho phép công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Đảng, chính quyền được đi từ nơi ở đến trụ sở làm việc theo khung giờ.

Ngày 22/9, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM ký văn bản về việc thực hiện phương án giải quyết lưu thông, trong đó có quy định "Giao Công an TP cấp giấy đi đường (hoặc mã QR code) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo danh sách đề nghị của cơ quan đơn vị".

Cán bộ, công chức, viên chức ở TP.HCM được đi làm theo khung giờ quy định - 1
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể được đi làm theo khung giờ quy định.

Công an TP.HCM đề xuất phương án cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể được đến trụ sở làm việc, thời gian lưu thông từ 6h30 – 8h và 16h30 – 18h.

Những trường hợp lưu thông thực hiện nhiệm vụ (ngoài khung giờ và tuyến đường) vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công việc cần lưu thông thì công an thành phố cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị.

Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký làm việc tại trụ sở về Sở Nội vụ tập hợp và gửi về Công an TP.HCM để cập nhật danh sách quản lý. Người đi đường thực hiện khai báo y tế trên phần mềm VNEID của Bộ Công an ở nhà trước khi lưu thông. Công an thành phố thực hiện kiểm tra thẻ ngành, thẻ nhân viên và lịch công tác (hoặc đối chiếu với doanh sách làm việc đã được cung cấp, cập nhật phần mềm).

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi đường phải được tiêm 2 mũi vaccine, gia đình không thuộc khu vực phong toả cách ly (nội dung này do thủ trưởng đơn vị thẩm định, ký duyệt, cán bộ, công nhân viên, người lao động cam kết).

Từ Khóa: