Video nằm trong bài: Cảm động hình ảnh cha cõng con trên lưng, băng qua dòng nước xiết đến trường