HỎI: Tại sao tượng Bồ-tát Quán Âm, có nơi tôn trí bên tay trái và có nơi lại tôn trí bên tay phải của Phật A Di Đà, vậy cách nào đúng?

TayphuongTamthanh.jpg

Bộ tượng Tây phương Tam Thánh

ĐÁP: Bạn Văn Sơn thân mến!

Quy chuẩn của bộ tượng Tây phương Tam Thánh gồm: tượng Phật A Di Đà đứng ở giữa, tượng Bồ-tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh (tượng trưng cho trí tuệ) đứng bên tay phải Phật A Di Ðà, tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy (tượng trưng cho từ bi) đứng bên tay trái Phật A Di Đà.

Chúc các bạn tinh tấn!

Đời tư ít biết về “Quan Âm Bồ Tát” Tả Đại Phân trong “Tây du ký” năm 1986 Đời tư ít biết về “Quan Âm Bồ Tát” Tả Đại Phân trong “Tây du ký” năm 1986
Đề xuất xây tượng Quan Âm cao 49m ở Cần Thơ Đề xuất xây tượng Quan Âm cao 49m ở Cần Thơ
Thảm lá vàng đẹp đến nao lòng dưới gốc cây ngân hạnh nghìn năm tuổi thu hút tới 70.000 du khách/ngày Thảm lá vàng đẹp đến nao lòng dưới gốc cây ngân hạnh nghìn năm tuổi thu hút tới 70.000 du khách/ngày

https://giacngo.vn/tuvantamlinh/tuvan/2020/08/22/3A42DB/