Đoạn video quay được trong dinh Tổng thống cho thấy binh lính Taliban mừng chiến thắng, đi lại xung quanh tòa nhà và chụp ảnh.

Video nằm trong bài: Binh lính Taliban ăn mừng bên trong dinh tổng thống Afghanistan