Đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh việc giả kiến thức vô cùng nguy hiểm. Bằng thật nhưng là kiến thức giả do mua bán, hối lộ để có được.

Bộ Nội vụ vừa tiếp tục đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương hướng dẫn bỏ quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, hoàn thành trước ngày 31/12 tới để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý. Theo đó, không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, thay vào đó, các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ quy định về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Ngày 28/10, bên lề Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng, nếu yêu cầu tất cả công chức, viên chức bình thường phải có những chứng chỉ tin học, ngoại ngữ sẽ tạo khe hở để các trung tâm đào tạo trục lợi, mua, bán bằng giả.

Đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh việc giả kiến thức vô cùng nguy hiểm. Bằng thật nhưng là kiến thức giả do mua bán, hối lộ để có được. Thậm chí có kiến thức nhưng không áp dụng được thì cũng là bằng giả. Vì vậy, đại biểu cho rằng phải phân tích, đánh giá, quy định chi tiết tình trạng bằng giả hiện nay.

Bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sẽ tạo kẽ hở mua bán bằng giả -0

Đại biểu Lê Thanh Vân

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Anh Tuấn (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng yêu cầu trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học là cần thiết nhưng phải thực chất và phải đặt trong bối cảnh chiến lược đào tạo cán bộ công chức, viên chức để có quy hoạch, đào tạo, phát triển.

“Quá trình xem xét, đánh giá họ để phát triển cần phải có đầy đủ chứng chỉ, bằng cấp, kiến thức cần thiết. Còn đối với cán bộ công chức bình thường không nên quy định là yêu cầu bắt buộc" - đại biểu Trần Anh Tuấn cho hay.

Cũng theo đại biểu, đối với cán bộ có ý chí, động lực phát triển, họ cũng tự nhận thức và trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng đó trước khi được giới thiệu hay quy hoạch.

"Một cán bộ công chức chân chính nếu thiếu kiến thức, yêu cầu đó, hay chưa đủ điều kiện, họ có nhu cầu cần có ngay chứng chỉ, bằng cấp đó" – đại biểu Trần Anh Tuấn nói.

Thu Thuỷ

Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức
Tôi thấy rằng, quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là không cần thiết Tôi thấy rằng, quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là không cần thiết