Vào lúc 10 giờ ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển có gió giật cấp 6-7. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (10 giờ ngày 11/10): Khoảng 15,1oN; 108,8oE. Sức gió mạnh nhất: cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30 km/h và suy yếu dần. /.

Bão số 6 giật cấp 10 hướng về Quảng Nam - Bình Định Bão số 6 giật cấp 10 hướng về Quảng Nam - Bình Định

Vào 4h hôm nay, bão số 6 cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km.

https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-6-da-di-vao-dat-lien-va-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-785210.vov

vov.vn