Video nằm trong bài: Trọng tài phạt Văn Hậu, từ chối bàn thắng của tuyển Việt Nam