Video nằm trong bài: Thành Chung đánh đầu dũng mãnh, san bằng tỷ số cho U22 Việt Nam