Phê duyệt phương án tái cơ cấu SCIC

21:01 | 14/12/2017

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đến năm 2020.

Mục tiêu của việc tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của SCIC theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật. Chính phủ mong muốn tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ.

Ngoài ra, Chính phủ mong muốn đưa SCIC trở thành một công cụ, kênh truyền vốn Nhà nước; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu DNNN.

Ngành, nghề kinh doanh chính của SCIC là đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao. Ngoài ra là tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định. SCIC phải tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

phe duyet phuong an tai co cau scic
SCIC đang quản lý 144 doanh nghiệp với vốn Nhà nước theo giá trị sổ sách là 18.098 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 87.991 tỷ đồng.

SCIC còn có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ tư vấ như đầu tư, tài chính; chuyển đổi, quản trị, mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Về phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020, Chính phủ thống nhất theo phương án hoàn thiện hệ thống quản trị, tập trung vào sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.

Đồng thời phát triển và quản lý nguồn nhân lực một cách có hệ thống, hiệu quả. SCIC cần bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện phần vốn Nhà nước đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp.

SICC cần tăng cường cơ chế đãi ngộ, khuyến khích người lao động, xây dựng cơ chế, chính sách huy động các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ.

SCIC phải liên tục rà soát, xây dựng và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường. Xem xét thực hiện phá sản DNNN theo quy định của pháp luật...

phe duyet phuong an tai co cau scic

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện. Đồng thời kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

SCIC cũng cần ban hành tiêu chí phân nhóm doanh nghiệp, phương án tái cơ cấu và xây dựng lộ trình bán vốn theo từng năm giai đoạn 2017-2020 báo cáo Bộ Tài chính để giám sát, đôn đốc thực hiện.

Đến nay, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 144 doanh nghiệp với vốn Nhà nước theo giá trị sổ sách là 18.098 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 87.991 tỷ đồng. Trong đó có 22 doanh nghiệp nhóm A1 với tỷ trọng vốn nhà nước là 60,4%, 13 doanh nghiệp nhóm A2 với tỷ trọng vốn nhà nước là 6,3%, 33 doanh nghiệp nhóm B1 chiếm tỷ trọng vốn nhà nước là 26,5%, và 76 doanh nghiệp nhóm B2 chiếm tỷ trọng vốn nhà nước là 6,8%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017, SCIC đặt mục tiêu tổng doanh thu 11.241 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.343 tỷ đồng.

phe duyet phuong an tai co cau scic Ông Dương Công Minh rót tiền tái cơ cấu Sacombank: Bản lĩnh?

Để tái cơ cấu và giữ cho Sacombank ổn định cần nhiều giải pháp, một mình Dương Công Minh không thể làm được...

phe duyet phuong an tai co cau scic Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc: Đi đầu trong tái cơ cấu, xử lý nợ xấu

Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, với sự vào cuộc ...

phe duyet phuong an tai co cau scic Đại gia Dương Công Minh rót tiền tái cơ cấu Sacombank

Đại gia Dương Công Minh tiếp tục đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu STB từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 bằng phương thức ...

Bản quyền thuộc https://thoimoi.vn/