Ngày 7/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

Theo Quyết định này, Chính phủ chấp thuận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu đối với gói thầu mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary với các điều kiện như sau:

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu mua vaccine AstraZeneca
Tiêm vaccine Astrazeneca tại Trung tâm y tế TP Đông Hà, Quảng Trị, ngày 13/5. Ảnh: Hoàng Táo.
Chấp nhận mua vaccine với hạn sử dụng đến ngày 31/10/2021. Chấp nhận giá vaccine không thể đàm phán theo quy định của Chính phủ Hungary. Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine. Chấp nhận bị ràng buộc và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện có liên quan tại Thỏa thuận mua bán trước của Liên minh châu Âu có hiệu lực đối với các thành viên EU. Chấp nhận thanh toán theo các điều khoản trong Hợp đồng. Không có nội dung bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện Hợp đồng. Hợp đồng được áp dụng theo luật pháp của Vương quốc Bỉ. Trường hợp có tranh chấp thì hệ thống tòa án tại Brussels, Vương quốc Bỉ giải quyết.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về số lượng, đơn giá và tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

“Hộ chiếu vaccine” là giải pháp khả thi nhằm từng bước mở cửa nền kinh tế “Hộ chiếu vaccine” là giải pháp khả thi nhằm từng bước mở cửa nền kinh tế

Các thông tin được dư luận quan tâm về tình hình biển Đông, việc triển khai hộ chiếu vaccine, thuốc điều trị COVID-19, bảo hộ ...

https://nghenghiepcuocsong.vn/ap-dung-hinh-thuc-lua-chon-nha-thau-trong-truong-hop-dac-biet-doi-voi-goi-thau-mua-vaccine-astrazeneca/

P.V (Tổng hợp)

Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống