Tuyến đường gom của Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, trị giá 60 tỷ đồng đi qua địa phận huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang bị xe quá tải trọng ngày đêm “cày” nát...

https://vov.vn/xa-hoi/anh-can-canh-tuyen-duong-60-ty-bi-xe-cho-dat-cay-nat-o-bac-giang-818244.vov

vov.vn