Các thành viên Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định và có chuyên môn phù hợp.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa gửi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020, các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sỹ công văn về đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên.

ai se tham dinh nang luc ngoai ngu cac pho giao su giao su

Theo đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết, triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, Hội đồng giáo sư nhà nước thông báo thành lập Tổ thậm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh có quyết định thành lập và có tiêu chí đánh giá rõ ràng, công khai để ứng viên biết. Đối với mỗi ứng viên, kết quả đánh giá được ghi trong biên bản và gửi kèm theo hồ sơ kết quả của Hội đồng Giáo sư cơ sở về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Các thành viên Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định và có chuyên môn phù hợp với chuyên môn của ứng viên cần thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Theo văn bản này, thành viên tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh phải có giảng viên tiếng Anh với trình độ tiếng Anh phù hợp. Việc đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thực hiện theo quy định tại khoản 6, điều 2 của QĐ số 37/2018/QĐ-TTg./.

Giảm hơn 700 giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2019 Giảm hơn 700 giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2019
Phó Giáo sư 44 tuổi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phó Giáo sư 44 tuổi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Vợ chồng nghèo, chạy ăn từng bữa nuôi lớn 9 tiến sĩ, phó giáo sư Vợ chồng nghèo, chạy ăn từng bữa nuôi lớn 9 tiến sĩ, phó giáo sư

https://vov.vn/xa-hoi/ai-se-tham-dinh-nang-luc-ngoai-ngu-cac-pho-giao-su-giao-su-1084921.vov

vov.vn