Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2. 9, tiền lương đi làm ngày nghỉ lễ... là những quy định người lao động cần biết.

Nghỉ lễ Quốc khánh 1 ngày

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay rơi vào thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chỉ có 1 ngày nghỉ lễ.

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2.9.2020.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ ngày Quốc khánh 2.9 cố định, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đi làm ngày nghỉ lễ Quốc khánh được 300% lương

Nếu được sự thoả thuận đồng ý đi làm ngày nghỉ, người lao động sẽ được tính tiền lương theo theo khoản c, Điều 97, Bộ Luật Lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm.

Cụ thể, nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được hưởng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Khoản c, Điều 25, Nghị định 05/2015 cũng quy định vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động hưởng ít nhất bằng 300%. Chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Như vậy, ngoài khoản lương đi làm nhận được vào ngày nghỉ lễ, người lao động còn được nhận thêm 300%, nghĩa là cao gấp 4 lần ngày thường.

Xử phạt ép người lao động đi làm ngày lễ

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2020.

Tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định trên quy định như sau: Phạt tiền từ 10 triệu - 20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm hoặc nghỉ Lễ, Tết.

Từ năm 2021 khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, ngày Quốc khánh người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày bao gồm: ngày 2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.
Từ năm 2021, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 Từ năm 2021, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Từ năm 2021 khi Luật Lao động 2019 có hiệu lực, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh (2/9), thay vì 1 ...

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày? Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày?

Năm nay, người lao động được nghỉ một ngày vào thứ 4 (2/9), từ năm 2021 theo Bộ luật Lao động mới sẽ có 2 ...

https://laodong.vn/xa-hoi/3-diem-can-biet-lien-quan-den-ngay-nghi-le-quoc-khanh-292020-832004.ldo

laodong.vn