Từ đầu tháng 5 đến nay, các cấp uỷ ở Thừa Thiên - Huế đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên do vi phạm pháp luật.

Thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, từ đầu tháng 5 đến nay, các cấp uỷ ở tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra 45 tổ chức đảng, 71 đảng viên (61 cấp ủy viên); giám sát 25 tổ chức đảng, 31 đảng viên (23 cấp ủy viên).

Uỷ ban Kiểm tra các cấp ở Thừa Thiên - Huế kiểm tra 4 tổ chức đảng, 15 đảng viên (5 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận, phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên.

Cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp ở Thừa Thiên - Huế thi hành kỷ luật 17 đảng viên. Trong đó, tỉnh này kỷ luật 10 đảng viên bằng hình thức khiển trách, kỷ luật cảnh cáo 4 đảng viên và khai trừ 3 trường hợp đảng viên do vi phạm pháp luật Nhà nước; buông lỏng lãnh đạo, quản lý; cố ý làm trái; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Video: Kỷ luật cán bộ xã đưa vợ con vào danh sách hộ nghèo ở Thanh Hoá

NGUYỄN VƯƠNG
thua thien hue ky luat 17 dang vien trong thang 5 Thu hồi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng sai quy định

Ông Phong bị chính người bổ nhiệm mình thu hồi lại quyết định vì theo cơ quan chức năng là sai quy định.

thua thien hue ky luat 17 dang vien trong thang 5 Yên Bái thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 55 đảng viên

Từ đầu nhiệm kì 2015 - 2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Yên Bái đã thi hành kỷ luật 3 ...

thua thien hue ky luat 17 dang vien trong thang 5 Kỷ luật Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vì nhiều sai ...

https://vtc.vn/thua-thien--hue-ky-luat-17-dang-vien-trong-thang-5-d402890.html

https://vtc.vn