petrosetco
abbank nhan giai thuong the best sme product in vietnam 2018

ABBANK NHẬN GIẢI THƯỞNG THE BEST SME PRODUCT IN VIETNAM 2018

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa nhận giải thưởng Sản phẩm dành cho SME tốt nhất Việt Nam 2018 (The  best SME product in Vietnam 2018) do Tạp chí International Finance Magazine (IFM) - một trong những tạp chí hàng đầu Anh Quốc về ...