phat nang hanh vi vi pham trat tu xay dung
Pháp luật

Phạt nặng hành vi vi phạm trật tư xây dựng

Từ 15/1, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng , sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng , quản lý công trình hạ ...