vietsovpetro va ky uc ve dk 1 1 ky 1
Tin Dầu khí

Vietsovpetro và ký ức về DK 1-1 (Kỳ 1)

Những ký ức còn in đậm trong tâm trí các cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro về biển đảo và khí thế hào hùng của những ngày xây dựng các Công trình DK1 đầu tiên, cắm mốc chủ quyền tại quần ...