jack ma bac tin sap nghi huu
Kinh doanh

Jack Ma bác tin sắp nghỉ hưu

Trái với thông tin trên báo Mỹ, Jack Ma sẽ không từ chức chủ tịch điều hành vào tuần sau mà chỉ công bố chiến lược chuyển giao quyền lực.