nhat dao cua nen giao duc
Góc nhìn Thời Mới

Nhát dao của nền giáo dục

Một học trò đâm gục thầy giáo ngay cổng trường. Nhát dao cắt đứt mối quan hệ truyền thống được vun vén từ ngàn xưa. Sự giáo dưỡng từ người thầy bỗng chốc phải nhận những đòn thù.