thanh pho treo
Góc nhìn Thời Mới

Thành phố ‘treo’

Trong một lần tiếp xúc của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cử tri huyện Ba Vì – một địa phương thuộc Hà Tây cũ - nêu vấn đề: Gần 10 năm về với Hà Nội, người dân đã được gì?