khong con la bao dong
Góc nhìn Thời Mới

Không còn là báo động

Tai nạn giao thông (TNGT) do các phương tiện tham gia giao thông – đặc biệt là xe khách, xe tải gây nên, đã ở trên mức báo động từ nhiều năm qua. Chỉ đạo kịp thời của Chính phủ cũng như mọi nguồn lực ...