mo ho trach nhiem can bo
Góc nhìn Thời Mới

Mơ hồ trách nhiệm cán bộ

Thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bị kỷ luật. Nhưng hình thức kỷ luật chỉ là khiển trách.