phi phi va lai phi
Góc nhìn Thời Mới

Phí, phí và lại phí

Trong khi Bộ GTVT muốn tăng phí đối với xe bán tải từ 2 lên 10% thì Hà Nội cũng đề xuất thu phí phương tiện đi vào khu vực “có nguy cơ ùn tắc giao thông” và “ô nhiễm môi trường”.