don hang cua thu tuong
Góc nhìn Thời Mới

Đơn hàng của Thủ tướng

Mục tiêu top 15, top 10 đã được Thủ tướng chính thức “đặt hàng” cho nông nghiệp: “10 năm tới phải đứng vào top 15 các nước phát triển nhất thế giới, chế biến nông sản đứng top 10 thế giới.