giai phap than thien moi truong
Xã hội

Giải pháp thân thiện môi trường

Với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh xanh - sạch - đẹp, chất thải rắn được phân loại, tận thu tối đa, TP Hà Nội cho biết việc áp dụng công nghệ hiện đại là một trong những ưu tiên hàng đầu của ...