ap dat du an lam kho dan
Xã hội

Áp đặt dự án, làm khổ dân

“Chúng tôi đã quá khổ, mệt mỏi vì trại lợn này”, là những lời than thở của dân và cán bộ xã Hương Xuân, Hương Khê (Hà Tĩnh) về Dự án trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản và trồng cây ăn quả ...