tiec cho nhung diem den ly thu
Xã hội

Tiếc cho những điểm đến lý thú

Gần đây, các vấn đề liên quan đến ngành du lịch liên tục được đặt ra. Trong đó, vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển những điểm thu hút khách du lịch luôn được các cơ quan liên quan nhấn mạnh.