noi so
Góc nhìn Thời Mới

Nỗi sợ

Tháng Ba năm 2017, một người cha đến dự buổi toạ đàm về việc nên im lặng hay lên tiếng trước nạn xâm hại tình dục trẻ em.