chuyen an 998 c ky 1
Hồ sơ vụ án

Chuyên án 998-C (Kỳ 1)

Trước tình hình tội phạm về ma túy ngày một gia tăng, đầu năm 1998, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập một đơn vị chuyên làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ma túy (PCTPMT).