chien tranh iraq 15 nam nhin lai
Hồ sơ

Chiến tranh Iraq, 15 năm nhìn lại

Đã 15 năm trôi qua kể từ khi lực lượng Mỹ bắt đầu cuộc chiến Iraq, di sản của cuộc chiến tranh vẫn đang ảnh hưởng đến Trung Đông và gây chia rẽ trong cộng đồng người Mỹ.