suc ep chien tranh
Góc nhìn Thời Mới

Sức ép ‘chiến tranh’

Một chủ doanh nghiệp ngồi cạnh tôi trong một chuyến đi. Anh ta ghi ghi chép chép, tính toán rồi thở dài. Chúng tôi trò chuyện về diễn biến nền kinh tế. Anh bày tỏ mình đang bối rối vì chưa biết dùng các nước ...